Oblast revíru

Revír tvoří podrevíry  – vodní nádrže na bezejmenném
přítoku potoka Oborná:

1. Oborná 1

v k. ú. Bruntál

8,50 ha

(GPS 50°0'27.836"N, 17°29'16.228"E)

 

 

2. Oborná 2

Bruntál

1,60 ha

(GPS 50°0'40.395"N, 17°28'41.713"E)

 

 

Osoba provádějící lov je povinna zapsat do kolonky podrevír v Přehledu
o úlovcích číslo podrevíru.

Číslo revíru
471 208

Pokud máte tip na úpravu obsahu či požadavek na změnu chybných údajů, napište nám!